mensenkennis.beRelaties

Je huwelijk redden in 20 minuten

Het is algemeen geweten dat een goeie relatie helpt bij het in stand houden en verbeteren van het algemeen welzijn, zowel fysiek als mentaal, en het effect ervan afstraalt op veel andere levensdomeinen. Mensen waarvan de “marital quality” hoger ligt, voelen zichzelf vaak gezonder, productiever, gelukkiger, beter. Er zijn zelfs heel specifieke resultaten die dit illustreren. Zo is gebleken dat mensen die een jaar na een bypass operatie zeggen dat hun huwelijk goed loopt, 3.2 keer zoveel kans hebben om 15 jaar na de operatie nog in leven te zijn dan mensen wiens huwelijk naar eigen zeggen niet over rozen gaat. Dit effect kan niet wegverklaard worden door demografische factoren van de patiënt in kwestie, zijn gedrag of zijn baseline gezondheid. Het ligt dus weldegelijk aan de kwaliteit van het huwelijk. We zien echter ook dat huwelijksgeluk neigt te dalen doorheen de tijd. Niet zo’n goed nieuws, dus.

Negative-Affect Reciprocity

1 van de factoren die een groot aandeel hebben in het dalend huwelijksgeluk is wat men in de literatuur “Negative-Affect Reciprocity” noemt. Het is de ketting van negatieve reacties waarin partners wel eens verzeild kunnen raken. Bij het krijgen van negatieve feedback gaat de ontvanger ervan een negatieve reactie geven. Dit gebeurt vaak als een soort ‘vergelding’ voor het onprettige gevoel dat ervaren wordt bij wat hij/zij net te horen kreeg en heeft vooral als doel een even vervelend gevoel op te roepen bij de ander. Deze vicieuze cirkel moet je doorbreken alvorens het de natuurlijke reflex begint te worden in de relatie. Maar hoe?

Gewoontes kunnen veranderen

Onderzoekers hebben al nagedacht over interventies die zich specifiek op dit mechanisme toespitsen. Vaak vereisen ze een investering van geld, moeite en veel tijd. Denk aan relatietherapie.

Het kan echter ook anders. Uit sociaal psychologisch onderzoek weet men dat kortdurende acties een blijvend effect kunnen hebben op iemands gedrag, zolang het gedrag zichzelf in stand kan houden. Het is bijvoorbeeld wat je vaak hoort als je wat meer wil sporten: het moet een gewoonte worden, dan kost het je geen moeite. Dit is natuurlijk net de val van Negative-Affect Reciprocity. Het wordt snel een gewoonte om een bepaald negatief stramien te blijven hanteren op negatieve feedback, het liefst door een beetje op de man of vrouw te spelen dan echt constructief met de inhoudelijke boodschap om te gaan.

Maar, gewoontes kunnen veranderen. In dit geval door “emotional reappraisal”, emotionele herinterpretatie. Het komt erop neer dat je situaties die een negatieve emotie uitlokken, herbekijkt. Het helpt bijvoorbeeld om het standpunt in te nemen van een onafhankelijke toeschouwer. Zo bekijk je een situatie vanuit meer perspectieven dan enkel het jouwe en door jezelf uit de situatie weg te halen, vermindert de stress die je ervaart door het conflict. Het is net die stress die ervoor zorgt dat de marital quality een duik neemt.

Heeft deze strategie nu werkelijk effect op het lange termijn huwelijksgeluk? We kunnen voorlopig aannemen van wel. Men heeft een studie opgezet met 120 koppels gedurende 2 jaar, waarbij de helft van de koppels in het 2e jaar gevraagd werden die emotionele herinterpretatie toe te passen wanneer er een conflict was. Men deed dit door de koppels te vragen kort neer te schrijven hoe een buitenstaander het conflict zou hebben gezien. Alle koppels ondergingen in het eerste jaar een daling van het huwelijksgeluk – zoals te verwachten is – en de helft die niet deelnam aan het eigenlijke experiment in het tweede jaar, kende een verdere daling. De helft die in het tweede jaar ongeveer 20 minuten de tijd nam om het perspectief van iemand anders neer te schrijven, waren beschermd tegen een verdere daling van het huwelijksgeluk. De negatieve trend was volledig verdwenen.

Met de juiste gewoontes verhoog je de kans dus dat zowel jijzelf als je huwelijk langer leven!

Finkel, E. J., Slotter, E. B., Luchies, L. B., Walton, G. M., & Gross, J. J. (2013). A Brief Intervention to Promote Conflict Reappraisal Preserves Marital Quality Over Time. Psychological Science, 1-7.

King, K. B. & Reis, H. T. (2012). Marriage and long-term survival after coronary artery bypass grafting. Health Psychology, 31, 55-62.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *